fbpx

Termeni şi condiţii

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. OBI Prodcom SRL își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi accesată în această pagină.

TERMENI GENERALI

Site-ul www.besafe.ro , este administrat de SC OBI PRODCOM SRL cu sediul in Miercurea Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 8, jud. Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J19/153/1998, având Codul Unic de Înregistrare RO10477431 și contul bancar IBAN: RO07 BTRL 0210 1202 3507 15XX deschis la banca Tansilvania.

Prezentul document stabilește termenii si condițiile in care puteți utiliza site-ul magazinului online www.besafe.ro . De asemenea, accesul pe site-ul menționat anterior se va face sub autoritatea termenilor si condițiilor prezentate in acest document.

Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator si achiziționarea produselor din gama oferita pe site presupun implicit acceptarea tacită Dvs. a acestor termeni si condiții, cu toate consecințele care reies din acestea.

Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele si informațiile despre acestea si despre magazin, precum si de a crea un cont care să servească la achiziționarea produselor dorite. Utilizarea site-ului in alte scopuri decât cele menționate este interzisă.

SC OBI PRODCOM SRL poate aduce în orice moment modificări asupra conținutului site-ului www.besafe.ro, modificări de structura si accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil si fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terțe persoane. De asemenea, SC OBI PRODCOM SRL poate limita accesul la anumite părți din site, la anumite facilități/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări si fără vreo răspundere.

DEFINIȚII

SC OBI PRODCOM SRL, prin intermediul magazinului online www.besafe.ro, intitulat generic “ SC OBI PRODCOM SRL” este denumit „Furnizor” iar produsele, textele si pozele de pe site-ul magazinului sunt denumite „conținut”.

SC OBI PRODCOM SRL permite accesul la site si implicit la conținutul site-ului atât vizitatorilor, cat și utilizatorilor. Prin termenul „Vizitator” al site-ului se înțelege orice persoana fizica sau juridică ce va avea acces liber la site.

Prin termenul „Utilizator” al site-ului se înțelege orice „Vizitator” care se înregistrează ca „Utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare, care îi va folosi la realizarea de comenzi de produse de pe site.

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al site-ului (produse, poze, texte, logo-uri si alte date), generic numite „Conținut”, sunt proprietatea Furnizorului si a furnizorilor săi, și este protejat de Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare – privind dreptul de autor si drepturile conexe, Legea nr.84/1998 – privind mărcile si indicațiile geografice si Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele si modelele industriale. Dacă întâmpinați pe acest site probleme sau încălcări ale dreptului de proprietate intelectuala, va rugam să ni le sesizați la adresa info@besafe.ro .

Accesul liber la site si la conținutul site-ului si utilizarea lor sunt permise doar pentru uz personal, fără scop direct ori indirect comercial. Copierea, stocarea, modificarea ori transferarea cu orice titlu, în parte ori întreg a site-ului și/sau a conținutului nu sunt permise fără acordul explicit, scris, al Furnizorului si sunt sancționate potrivit legislației in vigoare.

PRODUSE SI POLITICA DE PRETURI

Produsele comercializate prin intermediul site-ului www.besafe.ro sunt proprietatea Furnizorului. Furnizorul garantează ca produsele sunt noi, ambalate in cutii de carton speciale, iar in momentul livrării sunt însoțite de factura fiscala conform legislației în vigoare.

Produsele sunt oferite in limita stocului disponibil. Prin urmare, SC OBI PRODCOM SRL își rezervă dreptul de a nu onora o comanda daca produsul vizat nu se mai afla in oferta curenta de pe site. SC OBI PRODCOM SRL se angajează, în același timp, să actualizeze oferta de produse de pe site in funcție de disponibilitatea produselor in stoc.

Preturile prezentate pe site în lista de produse includ TVA, însă nu includ costurile de livrare. Costurile de livrare sunt afișate secțiunea „Coșul meu” unde vor fi afișate atât prețul total al produsului (TVA inclus), cat si prețul total al comenzii (costuri de transport si TVA incluse).

SC OBI PRODCOM SRL se angajează sa afișeze corect pe site-ul www.besafe.ro preturile și informațiile cu privire la caracteristicile si disponibilitatea produselor. Totuși, mai pot apărea erori de sistem in afișarea sau calcularea preturilor. În acest caz, va fi considerat prețul final al comenzii cel stabilit telefonic împreuna cu consultantul de vânzări. Daca întâmpinați astfel de neconcordante, va rugam sa le sesizați la numărul de telefon 0748.217.210 / 0752.194.379 sau sa ne scrieți pe adresa info@besafe.ro .

FACTURARE SI PLATA

Plata se poate face in numerar la livrare sau prin ordin de plata/virament bancar in avans.

 1. Plata in numerar pentru produsele livrabile din stoc (termen de livrare maxim 48 ore pentru întreaga tara), se face la livrare, in lei.

Contravaloarea produselor și a serviciilor comandate pot fi achitate curierului chiar la livrarea acestora la adresa specificată.

 1. Plata prin ordin de plata/virament bancar in avans se face in unul din următoarele conturi:

SC OBI PRODCOM SRL
Nr. Reg. Comertului: J19/153/1998
Cod înregistrare fiscala: RO10477431
Adresa: Miercurea Ciuc, jud. Harghita, str. Petofi Sandor nr. 8
IBAN: RO07 BTRL 0210 1202 3507 15XX
Banca: Transilvania

LIVRARE SI TRANSPORT

Produsele comandate de pe site-ul nostru se livrează in toata tara. Produsele sunt ambalate in cutii de carton speciale, sigilate si asigurate pe tot parcursul transportului pana la livrare.

CONFIDENTIALITATEA DATELOR PERSONALE

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către SC OBI PRODCOM SRL numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

SC OBI PRODCOM SRL, prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților; informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, activități comerciale.

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal și a Notei de Informare ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

– dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
– dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal, – dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,
– dreptul la restricționarea prelucrării,
– dreptul la portabilitatea datelor,
– dreptul la opoziție și
– de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
– dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

GARANTIA PRODUSELOR

SC OBI PRODCOM SRL garanteaza integritatea produselor comandate de pe site pe timpul transportului si pana in momentul livrarii. Produsele, acolo unde este cazul, sunt insotite de certificatul de garantie in original, emis de catre noi. Garantia produselor este de 24 de luni.

GARANTIE LEGALA

Informațiile de interes si reglementările privind garanția legala de conformitate, potrivit art. 4 -pct. 1 lit. e) din OUG 34/2014 si art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 sunt mai jos.

Art. 4 – pct. 1 lit. e) / O.U.G. 34/2014 (cu modificările Legii nr. 157 / 22.06.2015)

OUG nr. 34/2014 – drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Art. 4: Cerințe in materie de informare pentru alte contracte decat contractele in afara spatiilor comerciale si contractele la distanta

(1) Înainte ca un contract, altul decat un contract la distanta sau un contract in afara spatiilor comerciale, sau orice oferta similara sa producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie sa ii furnizeze consumatorului următoarele informații in mod vizibil, lizibil si ușor de înțeles, in cazul in care respectivele informații nu reies in mod evident din context:

 1. e) in plus fata de o mențiune a existentei unei garantii legale de conformitate pentru produse, existenta si condițiile privind serviciile post vânzare si garanțiile comerciale, după caz;

Legea nr. 449/2003 – vânzarea produselor si garanțiile asociate acestora

CAPITOLUL II

Conformitatea produselor cu specificațiile cuprinse in contractual de vânzare-cumpărare

Art. 5. – (1) Vânzătorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt in conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

(2) Se considera ca produsele sunt in conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare daca:

 1. a) corespund descrierii făcute de vânzător si au aceleași calități ca si produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model;
 2. b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului si acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
 3. c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de același tip;
 4. d) fiind de același tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului si declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Art. 6. – Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoască aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate işi are originea in materialele furnizate de consumator.

Art. 7. – Vânzătorul nu este răspunzător de declarațiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d), in oricare dintre următoarele situații, daca probează ca:

 1. a) nu a cunoscut si nu ar fi putut, in mod rezonabil, sa cunoască declarațiile in cauza;
 2. b) declarația fusese corectata la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
 3. c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influențată de declarațiile publice in cauza.

Art. 8. – (1) Orice lipsa a conformității rezultata dintr-o instalare incorecta a produselor va fi considerata echivalenta cu o lipsa a conformității produselor, daca instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor si produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta si instalarea incorecta este datorata unei deficiente in instrucțiunile de instalare.

CAPITOLUL III

Drepturile consumatorului

Art. 9. – Vânzătorul este răspunzător fata de consumator pentru orice lipsa a conformității existenta la momentul când au fost livrate produsele.

Art. 10. – In cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului sa i se aducă produsul la conformitate, fără plata, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau sa beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs, in condițiile art. 13 si 14.

Art. 11. – (1) In cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului in primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, in fiecare caz fără plata, cu excepția situației in care măsura este imposibila sau disproporționata.

(2) O măsura reparatorie va fi considerata ca disproporționata, daca ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile in comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luând-se in considerare:

 1. a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate;
 2. b) importanta lipsei de conformitate;
 3. c) daca cealaltă măsura reparatorie ar putea fi realizata fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) O măsura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuiri sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vânzător si consumator, si fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luând-se in considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

(5) In cazul reparării produsului, in acesta vor fi montate numai piese noi.

Art. 12. – Noțiunea fără plata, prevăzută la art. 10 şi 11, se refera la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare.

Art. 13. – Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului in oricare dintre următoarele cazuri:

 1. a) daca nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
 2. b) daca vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioada de timp rezonabila;
 3. c) daca vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Art. 14. – Consumatorul nu este îndreptățit sa solicite rezoluțiunea contractului, daca lipsa conformității este minora.

DREPTUL DE RETURNARE A PRODUSELOR CUMPARATE

Conform OUG 34 din 2014, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile calendaristice pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele direct legate de returnare produselor.

Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului

În conformtate cu aceeași OUG, art. 14:

(3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).

(4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Conditii de retur:

 1. Produsele pe care le returnati trebuie să fie în aceeași stare în care le-ati primit.
 2. Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.
 3. Returul se face în ambalajul original, cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul.
 4. Dacă produsele de returnat au fost însoțite de eventuale cadouri, trebuie returnate și acestea.
 5. Dacă ati cumpărat mai multe produse de același fel și vreti să le returnati pe toate, asigurati-va că doar unul a fost desigilat. Returul celorlaltor produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.
 6. In cazul in care se returneaza un produs, iar metoda de plata a fost prin transfer bancar sau ramburs numerar la curier, returul banilor se va face prin transfer bancar in maxim 14 de zile.
 • Dacă alegeti rambursarea sumei plătite la cumpărare și produsul returnat îndeplinește condițiile de retur, vom returna banii în contul specificat de dvs. în formularul de retur sau pe card, dacă ai plătit online. Banii vor fi vizibili în contul dvs sau pe card în maximum 14 zile calendaristice.

FRAUDA

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.besafe.ro sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului www.besafe.ro si va face obiectul unei plângeri penale la organele de politie împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

DISPOZITII FINALE

SC OBI PRODCOM SRL are dreptul de a modifica aceste reguli in orice moment. Orice modificare va fi făcută publica in aceasta pagina si va intra efectiv in vigoare din momentul postării ei pe site.

Orice litigiu apărut intre clienți si Furnizor va fi rezolvat prin cale amiabila. Daca aveți probleme legate de o comanda, de produse, de livrare sau de orice alta natura, puteți lua legătura cu persoana de contact responsabila prin e-mail, info@besafe.ro , sau telefonic, 0748.217.210 / 0752.194.379

In cazul in care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instanțelor de judecata romane, conform legislației in vigoare.

Abonează-te la newsletter!

Află noutățile și informațiile esențiale despre scaune auto copii BeSafe.